Ruciński - usługi pogrzebowe
PL / EN

Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych Zasad poufności. Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby lub zarządzać interaktywnymi programami dla klientów, może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem.

Przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów analizy zapytania oraz związanej z tym procesem komunikacji telefonicznej, sms-owej oraz e-mailowej. Administratorem danych osobowych jest firma USŁUGI POGRZEBOWE, ANDRZEJ I RYSZARD RUCIŃSCY, ul. Warszawska 46, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Dane przechowywane są w siedzibie firmy przez okres maksymalnie 3 lat. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z przepisami prawa. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania lub usuwania, a także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do odpowiedniego urzędu nadzorującego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Operator do realizacji zamówionych przez użytkownika usług wykorzystuje usługi podmiotów zewnętrznych, niektórym z nich mogą być przekazywane Twoje dane w poniższym zakresie:
1. Osoby współpracujące z Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie wspierania działalności na rzecz użytkowników
2. System fakturowo-księgowy online
3. Biuro księgowo-rachunkowe na potrzeby prowadzenia dokumentacji finansowej.

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
1.Strona internetowa rucinski.waw.pl nie korzysta z technologii cookies.

wróć

jesteśmy do dyspozycji

Zakład pogrzebowy Ruciński